wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin2

Regulamin

sklep.felixcom.net - Regulamin Sprzedaży
 
 
INFORMACJE OGÓLNE
 

 1. Regulamin Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość, obowiązujące od 25.12.2014 r.
 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.felixcom.net  prowadzony jest przez PHU FELIXCOM Krzysztof Feliksik  z siedzibą w Bytomiu przy ul. Słoneczny 2/6, zarejestrowaną  w Sądzie Rejonowym w Bytomiu, NIP 6321054215, REGON 278243690.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów i/lub Użytkowników ze sklepu internetowego www.sklep.felixcom.net. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, obowiązujące na terenie Polski.
 4. Do dokonywania zakupów w Sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 5. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane przez Sklep internetowy w chwili składania zamówienia.
 6. Ceny uwidocznione obok produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 7. Informacje dotyczące poszczególnych produktów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
 
I. DANE OSOBOWE
 
 1. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do PHU Felixcom Krzysztof Feliksik z siedzibą w Bytomiu oraz na przetwarzanie przez sklep http://www.sklep.felixcom.net oraz PHU Felixcom Krzysztof Feliksik  danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.sklep.felixcom.net  (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Sklep nie udostępnia danych osobowych w żadnej postaci oraz formie z wyjątkiem w/w paragrafu. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane, wykorzystywane w żadnym innym celu jak również nie są udostępniane osobom trzecim. Zamawiający ma w każdej chwili prawo do modyfikacji oraz trwałego usunięcia danych poprzez swoje konto założone w sklepie www.sklep.felixcom.net. po powiadomieniu obsługi Sklepu i zgłoszeniu żądania usunięcia danych. Dane przechowywane są na profesjonalnie zabezpieczonym serwerze bazodanowym.
 
I. ZAKUPY
 
 1. Składając zamówienie ze strony www.sklep.felixcom.net Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni akceptuje jego postanowienia. Dokonanie zakupu w sklepie www.sklep.felixcom.net jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminu oraz warunków zakupów obowiązujących w sklepie.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.sklep.felixcom.net  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Sklep internetowy www.sklep.felixcom.net umożliwia Klientom składanie  zamówień  (ofert  zakupu)  towarów  dostępnych  w  sklepie internetowym  http://www.sklep.felixcom.net i  zawierania  umów  sprzedaży  na odległość.
 4. Sklep  internetowy  przyjmuje  zamówienia  poprzez  stronę  www.felixcom.net.  Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu  „Zamówienie przyjęte”. Za  moment  zawarcia  umowy  uważa  się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.
 6. Zamówiony towar dostarczany jest przez firmę kurierską na adres podany w zamówieniu lub odbierany osobiście w jednym z naszych stacjonarnych oddziałów. Ceny wysyłek podane są zawsze przed zatwierdzeniem zamówienia i uzależnione są od wyboru opcji dostawy przez zamawiającego. Płatność przy odbiorze osobistym następuje wyłącznie gotówką w kasie wybranego oddziału, po uprzednim zapoznaniu się z zamówionym towarem. Płatność przy wyborze dostawy zakupionego towaru przez firmę kurierską następuje: przelewem bankowym (przedpłata) lub za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki).
 7. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (dokonał zakupu drogą elektroniczną lub telefoniczną), może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przekraczających najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego.
 8. Aby odstąpić od umowy należy pobrać formularz odstąpienia od umowy (oświadczenie). Wypełnione oraz podpisane oświadczenie wraz ze sprzętem odesłać na adres:  
PHU FELIXCOM Krzysztof Feliksik
41-813 Zabrze
ul. Kruczkowskiego 30
Email: zamowienia@felixcom.pl
 
 1. Odstąpienie jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony, nie nosi jakichkolwiek śladów używania . Przed wysyłką zwrotną towaru należy poinformować obsługę sklepu o tym fakcie, w innym przypadku przesyłka nie zostanie odebrana.
 2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego www.sklep.felixcom.net  wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 3. Koszt całkowity towaru jest zawsze powiększony o koszty wysyłki (w zależności od wybranej formy) i jest podany przed akceptacją zamówienia. W przypadku odbioru osobistego nie są doliczane żadne dodatkowe koszty wysyłki - w takim przypadku złożenie zamówienia traktowane jest jako rezerwacja towaru, a zapłata następuje wyłącznie w kasie oddziału gotówką. Podane ceny promocyjne towarów obowiązują do wyczerpania stanów magazynowych.
 4. Wszystkie podane ceny oferowanych produktów zawierają rabat w wysokości 2.5%. Rabat ten nie jest naliczany w przypadku płatności za produkt kartą płatniczą lub kredytową oraz w systemie płatności PayU.
 5. Dokładamy starań by oferowane towary opisywać w sposób rzetelny i dokładny, a także prezentujemy zdjęcia oryginalnych produktów. Nie możemy zagwarantować jednak, że specyfikacja zamówionego produktu będzie w stu procentach zgadzać się. To samo tyczy się zdjęcia lub koloru produktu - nie gwarantujemy że będzie identyczny z tym co pokazuje monitor – każdy użytkownik komputera ma inaczej skalibrowany monitor. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą Sklepu przed złożeniem zamówienia.
 6. W przypadku zamówień hurtowych szczegóły należy ustalić z handlowcem.
 7. Zwrot 14-dniowy nie dotyczy zakupów towarów dokonanych przez przedsiębiorcę - firmę. W rozumieniu przepisów polskiego prawa, firma (przedsiębiorca) nie jest konsumentem, a przepisy ustawy przewidującej możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni nie mają zastosowania.
 8. Towar który został zamówiony a następnie odebrany osobiście nie podlega zwrotowi bez podania przyczyny ponieważ w takim przypadku do faktycznej sprzedaży i zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi w siedzibie Sklepu, a nie na odległość. Przez stronę  www.sklep.felixcom.net składane jest tylko zamówienie dostarczenia towaru do oddziału sklepu, oraz jego przygotowanie dla Klienta. Klient ma możliwość pełnego zapoznania się z towarem który zamówił przed jego odbiorem jak i zapłatą. Ma również możliwość rezygnacji z zakupu bez jakichkolwiek opłat dodatkowych przed uiszczeniem zapłaty, bezpośrednio w sklepie stacjonarnym. Zapłata następuje w takim przypadku wyłącznie gotówką w kasie oddziału Sklepu.
 9. W przypadku zwrotu, gdy na towar została wystawiona faktura VAT, Sklep wystawi fakturę korygującą. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Klienta. W takim wypadku Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po otrzymaniu  podpisanej kopi w ciągu 14 dni roboczych Sklep dokona zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
 10. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku niemożności sprowadzenia danego towaru, braku na stanie magazynowym lub u dostawców. W szczególności wtedy gdy w skutek pomyłki w opisie lub cenie towaru wystąpiła niezgodność ze stanem faktycznym. W przypadku odmowy Klient otrzyma stosowną informację pocztą e-mail.
 11. Wszelkie zwroty kwot wpłaconych na konto bankowe Sklepu www.sklep.felixcom.net wykonywane są WYŁĄCZNIE przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto. Nie dokonujemy zwrotów gotówki przekazem pocztowym.
 12. Po dokonaniu zamówienia i w przypadku wyboru wysyłki należy poczekać na potwierdzenie zamówienia przez obsługę Sklepu. Dopiero po potwierdzeniu zamówienia i przyjęciu do realizacji należy wykonać przelew na rachunek bankowy podany w zamówieniu. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym.
 13. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw.
 14. Sklep internetowy www.sklep.felixcom.net zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, oraz zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, cen towarów i ich dostępności.
 
 
II. GWARANCJA.
 
 1. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
 2. Sklep internetowy www.sklep.felixcom.net udziela Nabywcy towaru gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w specyfikacji gwarancji oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. W przypadku gdy towar posiada fabryczną Gwarancję Producenta, nie podlega warunkom gwarancyjnym sklepu internetowego www.sklep.felixcom.net i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.
 3. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.
 4. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu produktu wydany przez www.sklep.felixcom.net  oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez sklep www.sklep.felixcom.net.
 5. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż sklep www.sklep.felixcom.net., w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami sklepu www.sklep.felixcom.net. i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami sklepu www.sklep.felixcom.net.  i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 6. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez sklep www.sklep.felixcom.net. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis ,który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Sklep www.sklep.felixcom.net. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 7. Towar uszkodzony nie posiadający fabrycznej gwarancji producenta zostanie wymieniony na inny w wypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i po stwierdzeniu, iż uszkodzenie wynikło z przyczyn nie leżących po stronie Klienta.
 8. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, sklep www.sklep.felixcom.net. stwierdzi , iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji , w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, sklep www.sklep.felixcom.net.  poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez sklep www.sklep.felixcom.net. kosztów związanych z transportem i diagnostyką. 
 9. Jeżeli naprawa została zgłoszona już po upłynięciu gwarancji na produkt, naliczone zostaną koszty manipulacyjne w wysokości 80 zł brutto.
 10. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć do sklepu www.sklep.felixcom.net. w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 11. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi  Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi Klient.
 12. Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 13. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 14. Wyłączenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy nie stosuje się w odniesieniu do sprzedaży towaru za pośrednictwem portalu internetowego Allegro.pl.
 
 
 
III. R E K L A M A C J E
 
 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje należy zgłaszać wypełniając i wysyłając specjalnie przygotowany  formularz RMA - Zgłoszenie reklamcji dostępne po zalogowaniu do panelu klienta. Po wypełnieniu elektronicznego formularza Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego wraz z przydzielonym numer indentyfikacyjnym RMA. W przypadku towaru który posiada gwarancje producenta należy go wysłać do wskazanego serwisu producenta. Wykaz serwisów znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 3. Numer RMA (numer reklamacji) nadawany jest automatycznie przez system zgłoszeniowy. Odpowiedz na zgłoszenie zostanie udzielona w terminie nie dłuższym niż 48h (dni robocze) od momentu wysłania formularza.
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
 5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia przesyłki reklamacyjnej do siedziby Sprzedawcy.
 6. Reklamowany towar musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu i wysyłany bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego.
 7. Przesyłany towar powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność towaru lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania).
 8. Klient zobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeżeli produkt posiada takową).
 9. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego RMA. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znacznie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 10. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 11. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 12. Sklep www.sklep.felixcom.net  nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 
IV. WYSYŁKA TOWARU
 
 1. Paczki na terenie kraju są dostarczane przesyłką kurierska, (czas ok. 1-2 dni roboczych). Towar wysyłany jest w dniu złożenia zamówienia maksymalnie do godziny 15:00 lub w następnym dniu roboczym. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych. Przy odbiorach osobistych w sklepie stacjonarnym termin realizacji wynosi 1-2 dni roboczych. W przypadku formy płatności przelewem (przedpłata), towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty przelewu na rachunku bankowym sklepu www.sklep.felixcom.net.
 2. Sklep www.sklep.felixcom.net.nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień dostarczenia zakupionego towaru wynikłych z winy firmy kurierskiej.
 3. Klient ma obowiązek podczas odbioru przesyłki od kuriera w jego obecności sprawdzić czy opakowanie paczki / przesyłki nie nosi śladów uszkodzenia. Jeżeli stwierdzą Państwo, że przesyłka posiada uszkodzenia,  należy wtedy w obecności kuriera / listonosza sporządzić protokół szkody i nie odbierać przesyłki a następnie powiadomić naszą firmę o powstałej niedogodności. Jeśli jest taka możliwość należy udokumentować uszkodzenia na zdjęciach.  Protokół szkody jest podstawą do roszczeń reklamacyjnych.
 4. W przypadku nie dotarcia przesyłki do Państwa, pomimo potwierdzenia przyjęcia zamówienia i informacji o wysyłce przez naszego pracownika prosimy o niezwłoczny kontakt i poinformowanie nas o tym fakcie.
 
IV. KOSZTY WYSYŁKI
 
 1. Koszt wysyłki pokrywa Klient.
 2. Koszt wysyłki zawsze jest podany przed akceptacją zamówienia i jest zależny od wybranej opcji przez Klienta.
 3. Wysokość opłaty za wysyłkę jest uzależniona: od ilości zamawianego towaru, jego wagi, podanych opcji dodatkowych, ubezpieczenia, przewoźnika.
 4. Opłata naliczana jest automatycznie i jest widoczna przed zatwierdzeniem zamówienia.
 5. W przypadku odbioru osobistego zamówionego towaru należy wybrać odpowiednią opcję w końcowym etapie składania zamówienia, w tym przypadku koszt wysyłki nie jest naliczany.
 
V. ODBIORY OSOBISTE
 
 1. Zamówiony towar należy odebrać w jednym z oddziałów stacjonarnych w godzinach ich pracy, maksymalnie do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, chyba, że wcześniej ustalono inny termin. W przypadku nie odebrania towaru zamówienie zostanie anulowane. Zapłata za zamówiony towar następuje wyłącznie w formie przedpłaty, która jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Towar zakupiony w oddziale stacjonarnym sklepu nie podlega zwrotowi.
 
VI. ZWROTY
 
 1. Klient sklepu www.sklep.felixcom.net. który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia  30  maja  2014  r.  o  prawach  konsumenta  (Dz.U.2014.827).  Klient  może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. w przypadku umowy sprzedaży pojedynczego towaru termin liczy się od następnego dnia po dniu, w którym konsument otrzymał rzecz,
 2. w przypadku umowy sprzedaży kilku towarów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach termin liczy się od następnego dnia po dniu, w którym konsument otrzymał ostatnią rzecz, partię lub część,
 3.  w przypadku umowy polegającej na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas termin liczy się od następnego dnia po dniu, w którym konsument otrzymał pierwszą z zamówionych rzeczy,
 4. w przypadku pozostałych umów termin liczy się od następnego dnia po dniu, w którym konsument zawarł umowę.
 1. W  celu identyfikacji zwracanej  rzeczy  wskazane  jest  podanie numeru RMA.  Numer ten  można  uzyskać  za pośrednictwem strony internetowej lub  pracownika sklepu internetowego  realizującego  zamówienie.  Numer  RMA  powinien  być  opisany  w widocznym  miejscu  na  przesyłce.  Brak  numeru  RMA  nie  stanowi  przeszkody  w zwrocie rzeczy.
 2. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 3. Koszt zwrotu rzeczy ponosi klient. Sklep www.sklep.felixcom.net.. nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep www.sklep.felixcom.net.
 4. Jeżeli  klient  sklepu www.sklep.felixcom.net. wykonuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  po  zgłoszeniu  żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U.2014.827),  ma obowiązek  zapłaty  za  świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 5. Prawo  odstąpienia  od  umowy  zawartej  poza  lokalem  przedsiębiorstwa  lub  na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.
 7. W określonych przypadkach naruszenie zapieczętowanego opakowania uniemożliwia odstąpienie od umowy na odległość. Dotyczy to nagrań dźwiękowych/wizualnych albo programów komputerowych.

 
 


Przejdź do strony głównej

Kontakt

Nasze hity

Hity sklepowe

Systemy płatności

 • eserivce
 • Przelewy24
 • BGŻ
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl