wyszukiwanie zaawansowane
1 » Zwrot za zakup kasy2

Zwrot za zakup kasy

ZWROT ZA ZAKUP KASY FISKALNEJ, DRUKARKI

 
Zwrot za zakup kasy fiskalnej nie dotyczy każdego, kto pozwolił sobie na wystartowanie z własnym biznesem. Biznes to inwestycja i pewne wydatki. Jeśli decydujemy się na świadczenie usług lub dostawę towaru dla konsumentów, a nasz obrót z działalności przekroczy 20 tys. zł w danym roku podatkowym, to jednym z takich wydatków jest zakup kasy fiskalnej.  Szczęśliwie, ustawodawca przewidział możliwość uzyskania częściowego zwrotu za zakup kasy fiskalnej. Kwota ulgi może stanowić 90% ceny netto zakupu urządzenia, przy czym nie może być wyższa niż 700 zł. Przywilej ten dotyczy przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą – zarówno płatników podatku VAT, jak i tych zwolnionych z tego obowiązku.
 


4 kroki, które się opłacają. Co musisz zrobić, by uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej?

 
 1. Pierwsze kroki kierujemy do urzędu skarbowego, by złożyć pisemne zgłoszenie do naczelnika. Informujemy w nim o liczbie i miejscu użytkowania kas rejestrujących, które będą wykorzystywane przez nas do ewidencjonowania obrotu i podatku. Musimy to wykonać najpóźniej dzień przed fiskalizacją urządzenia. Jeśli przewidujemy, iż w najbliższym czasie w naszej firmie pojawią się kolejne kasy fiskalne, warto od razu zgłosić większą liczbę urządzeń.
 2. Kolejny warunek, jaki musimy spełnić, licząc na zwrot kosztów za zakup urządzenia fiskalnego, to rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatków nie później, niż we wskazanych przez ustawodawcę terminach (patrz: Obowiązki właściciela kasy fiskalnych w 6 krokach).
 3. W ciągu 7 dni od dnia fiskalizacji naszego urządzenia powinniśmy ponownie zgłosić ten fakt do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Otrzymamy wtedy numer ewidencyjny kasy fiskalnej, który powinniśmy nanieść na urządzenie.
 4. Ostatnia niezwykle ważna kwestia, to konieczność posiadania dowodu zapłaty całej należności za kasę fiskalną.

Kiedy moja ulga zostanie rozliczona?

Podatnicy zwolnieni z płacenia podatku VAT otrzymują zwrot właściwej kwoty na swój rachunek bankowy bądź na swój rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w przeciągu 25 dni od daty złożenia wniosku.

Jeśli jesteśmy płatnikami VAT, to odliczenia ulgi z tytułu zakupu urządzenia fiskalnego powinniśmy dokonać w deklaracji VAT. W zależności od tego, czy u podatnika w danym okresie rozliczeniowym wystąpi kwota podatku do zapłaty albo odwrotnie – do zwrotu lub przeniesienia – to rozliczenia dokonujemy za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto korzystanie z urządzenia fiskalnego, bądź też za okresy rozliczeniowe następujące po tym okresie.

Kiedy grozi mi utrata ulgi za zakup kasy fiskalnej?

Zaprzestanie używania kasy fiskalnej, to najczęstszy powód dla którego przedsiębiorcy w Polsce stają przed koniecznością zwrotu ulgi za zakup kasy fiskalnej. Dotyczy to zarówno planowanych działań, jak i sytuacji losowych. Musimy więc być gotowi, by zwrócić otrzymaną ulgę nawet w sytuacji, gdy nasza kasa ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu, które uniemożliwi jej dalsze użytkowanie.  Dotyczy to także sytuacji, gdy kasa fiskalna zostanie skradziona.

Istnieją sytuacje, w których może się okazać, że przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrócenia uzyskanej wcześniej ulgi. Przepisy określają warunki, które powodują, że w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, tracimy prawo do otrzymanego zwrotu kosztów. Wśród nich odnajdziemy:

 • zaprzestanie używania kasy (wyłączając zawieszenie działalności),
 • niedokonanie w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego, który wykonuje właściwy serwis;
 • zaprzestanie działalności,
 • otwarcie likwidacji,
 • ogłoszenie upadłości,
 • sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu,
 • wcześniejsze odliczenie z naruszeniem warunków do prawa do skorzystania z ulgi.

Przejdź do strony głównej

Kontakt

Nasze hity

Hity sklepowe

Systemy płatności

 • eserivce
 • Przelewy24
 • BGŻ
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl